Haderslev Lærerkreds Generalforsamling

Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen 2023 afvikles til torsdag d. 16. marts 2023 kl. 17.00 til ca. 19.00 med efterfølgende spisning.

Klik her for at se indbydelse/tilmelding til spisning

---------------- opslag  20. december 2022 --------------- -----

Kære medlem

Du indkaldes hermed til Generalforsamling i Haderslev Lærerkreds, kreds 93 torsdag den 16. marts kl. 17 i Genforeningssalen på Hotel Norden i Haderslev med efterfølgende spisning.

Foreløbig dagsorden i følge vedtægterne:

 

1.        Valg af dirigent.

2.        Valg af stemmetællere.

3.        Beretning.

4.        Regnskaber.

a. Årsregnskab.

b. Regnskab for kredsens Særlige Fond.

5.        Indkomne forslag.

  1. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl.   
  2. Budget og fastsættelse af kredskontingent.  

8.        Valg, jf. §§ 9 og 11.

9.        Eventuelt.

Forslag der ønskes sat på dagsordenen skal fremsendes til kredsformanden senest fredag den 3. marts

 

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Haderslev Lærerkreds