Formandens nyhedsbrev 11. november 2022

formand jesper

Mandag: Dialogmøder på tre skoler i distrikt vest og Kongresforberedende møde i Kbh. Tirsdag og onsdag: Deltagelse i ”Udviklingsforum” under overskriften ”Hvad kan den danske model, og hvordan bidrager vi lokalt?” Herefter Kongres med Inklusion og Det gode arbejdsliv på dagsordenen. Torsdag seminar i Århus med dialog om skoleudvikling og ”Sammen om skolen” og i dag fredag gennemgang af vores lokale TR´eres tid til deres opgave – jo, jo det har været en interessant uge!

Intentionen med dialogmøderne er at få et overblik over, om der er en fælles forståelse og retning på skolerne. Giver opgaveoversigterne et overblik? Er der en god drøftelse af de økonomiske og pædagogiske prioriteringer? Afvikles der gode samarbejdsmøder, og hvilke erfaringer er der gjort i forbindelse med skoleplansarbejdet? Som det sikkert fremgår af spørgsmålene, fører dialogerne i mange retninger, men det giver os et rigtig godt billede af, at samarbejdet overordnet set er rigtig godt, og der er plads til fine individuelle løsninger rundt på skolerne i vores fælles skolevæsen. At der stadig er mange udfordringer, er vi ikke blinde for, men vi prøver på dialogmøderne at skille forståelse og retning fra ressourcer og (special)pædagogiske vilkår!

Udviklingsforum i forbindelse med kongressen er et relativt nyt tiltag, der har til hensigt at skabe debat om noget af det, der ”rør´ sig”. I år var de overordnede emner ”Pædagogisk debatkultur”, ”Den danske model” og ”Det attraktive arbejdsliv”. De tre emner blev understøttet af oplæg fra Alexander von Oettingen, Laust Høgedahl og Rune Müller Kristensen, hvilket betød at deres forskningsmæssige undersøgelser, kunne bruges meget direkte i den efterfølgende idéudveksling og debat – tak for de oplæg!.

Selve Kongressen er der helt sikkert en del af jer, der har fulgt med i, og da det er svært at give et referat af to dages mange diskussioner, valg og dialoger, har jeg valgt at linke til den resolution om inklusion vi traf beslutning om på kongressen og til Gordons klare opfordring i sin indledning på kongressen.

DLF's kongres til det nyvalgte folketing: Lev op til jeres politiske ansvar! - Danmarks Lærerforening :: Fagforening for lærere

Lærerformand: Det haster at få rettet op på det offentliges økonomi (folkeskolen.dk)

National finansiering af folkeskolen og investeringer i uddannelse blev et helt selvstændigt tema på kongressen. Hvor vi tidligere antog det som værende en selvfølge, at efteruddannelse, videreuddannelse og faglig opdatering var en arbejdsgiverbetalt opgave, er diskussionen om finansieringen flere steder placeret lokalt eller sågar på individniveau. Andre steder er reelle kompetenceløft erstattet af ”konceptuel-kompetenceudvikling” og ”emotion-coaching” – jo, jo jeg skrev det jo, det har været interessant og nye ord er stødt til!

Vores lokale samarbejde og skoleudvikling i ”Sammen om skolen” kommer der helt sikkert fortløbende nyt om! Processen blev skudt i gang i går af Line Arnmark og Klaus Majgaard, der på baggrund af kommunale undersøgelser, har fundet frem til seks virksomme mekanismer, der skal være med til at understøtte drøftelsen af alle væsentlige skolepolitiske tiltag med skolens parter forud for de politiske beslutninger. Det ser jeg frem til. Jeg var glad for, at vi fra Haderslev var repræsenteret af tolv personer fra hhv. skolebestyrelser, skoleledelser, det politiske udvalg, forvaltningen og de faglige organisationer, da det både sender et stærkt signal til andre kommuner og at det forhåbentlig resulterer i et godt fremadrettet samarbejde vores forskelligheder til trods. Vi nåede at have forskellige opfattelser og at være uenige, men vi nåede også at være enige! Vi var helt enige om at kø på den jyske motorvej Mortensaften bør afskaffes!

 

Rigtig god weekend.

 

Med venlig hilsen

 

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe