Formandens nyhedsbrev 4. november 2022

Efterårsferie, vintertid og Folketingsvalg – der er sket en del på de ydre linjer siden seneste Nyhedsbrev. På de indre har tiden blandt andet været brugt på Dialogmøder i Distrikt syd. Møderne afspejler fint de udfordringer, der er med og ved samarbejdet vedrørende Skoleplan, prioriteringer, økonomi, normeringer, to-voksen-ordninger og arbejdsmiljø. Samarbejdet mellem ledelse og TR er overordnet rigtig godt, men de lokale TR´ere giver også udtryk for, at manglende ressourcer, skoledagens længde og høje følelsesmæssige krav fylder meget. Udtalelser som; ”Skolen prioriterer ansættelse af pædagoger til særlige opgaver”, så skurrer det i mine ører. Det bekymrer mig også, at høje undervisningstimetal resulterer i ”mæthed i forhold til forandringstiltag”. Det skal der hurtigst muligt ændres på! I forbindelse med den kommende uges kongres, er der to overordnede emner på dagsordenen: 1) De mangelfulde rammer og vilkår for inklusion. Det er der en bred enighed om, er en af de største udfordringer i folkeskolen. Derfor er inkluderende undervisning også det væsentligste tema for ”Sammen om Skolen”. 2) Rammer og vilkår for det gode arbejdsliv. Jeg forventer, at dialogen vedrørende dette punkt i høj grad kommer til at omhandle kompetenceudvikling samt efter- og videreuddannelse. For at vores stemme bliver hørt, kræver det for at se, både at vi er veluddannede, men også at vi vedvarende har overskud og viden til at indgå i drøftelserne. Sikringer i henhold til A20 bliver forhåbentlig også et diskussionspunkt. De seneste to onsdage har vi været samlet i TR/AMR-regi. Først med fokus på arbejdsmiljøet for lærerne i Haderslev, distriktsledelse, arbejdsskadegennemgang og nyt fra Lærernes Pension. Det var en god eftermiddag med oplæg fra Rasmus Graff og drøftelser, erfaringsudveksling og gruppearbejde blandt vore tillidsvalgte. Dernæst var vi til TR/AMR-konference i onsdags med oplæg af Michael Munck Hansen vedrørende ”Fokus på høje følelsesmæssige krav” og oplæg med John Harmsen under overskriften ”Glad – med vilje”, var bestemt også af høj kvalitet. Efterfølgende har jeg talt med en del kolleger, der ærgrede sig over, at skolernes ledelser ikke var med til konferencen, da der både var rigtig fine erhvervspsykologiske vinkler på vores samarbejde og hyle-morsomme betragtninger af forskellen på organisationer præget af ”Surmuleren” og ”Glædesprederen”! Afviklingen af vores første OK24-møde var desværre med meget begrænset deltagelse, og til de af jer der ikke nåede at deltage denne gang, kan vi allerede nu afsløre, at det næste medlemsmøde afvikles onsdag den 26. april 2023. Vi udsender naturligvis en reminder, når vi nærmer os. Husk at tilmelde jer til Julebanko onsdag den 7. december. Da der er et begrænset antal pladser, sker tilmelding efter ”Først til mølle – princippet” via mailen 093@dlf.org Skriv venligst det antal børn og voksne I kommer. I den kommende uge er kontoret lukket fra mandag middag til torsdag morgen. Læg venligst en besked på telefonsvareren eller send en mail, så følger vi op efter bedste evne. Vedhæftet dette Nyhedsbrev er invitation til årets juletur for fraktion 4. Næste Nyhedsbrev udkommer på fredag den 11. november. Rigtig god weekend. Med venlig hilsen Jesper Skovsbøl Rasmussen Kredsformand

Emner

Målgruppe