Formandens nyhedsbrev 20. januar 2023

Efter den seneste uges fokus på elevernes karakterer, fravær og adfærd og på lærernes faglige kompetencer, har jeg i dagens JydskeVestkysten givet mit besyv med. Jeg forsøgte overfor journalisten at skitsere, at kompleksiteten i skoleverdenen gør, at lette sammenligninger sjældent ligger lige for. Eksempelvis udtalte jeg, at økonomiske sammenligninger mellem små lokale skoler og store byskoler ikke kan sammenlignes én til én. Derudover er det også svært at sammenligne, når de socioøkonomiske faktorer ikke er medregnet i de tal, der ligger til grund for journalistens sammenligning af karaktergennemsnit. De tal journalisten anvender fra ”Kend din kommune” er ikke spritnye, og vi i Haderslev Lærerkreds har derfor haft mulighed for at diskutere og nuancere opmærksomhedspunkterne fra rapporten, hvor henholdsvis løfteevne, trivsel og faglige tiltagsmuligheder også har været i betragtning hos os. I den kommende periode vil vi naturligvis gerne være med til at støtte op om tiltag, der kommer elever og lærere i hele skolevæsenet til gode. Ét af mine bud er to-lærer-ordninger i udskolingen, hvorved co-teaching og differentieringsmulighederne forbedres betragteligt. Slutteligt vil jeg rigtig gerne være med til at føre dialog om lærernes muligheder for kompetenceudvikling, da det i høj grad er et ønske hos mange kolleger.

Jeg ved godt at regeringens forslag om afskaffelse af Store Bededag, allerede hænger mange af os ud af halsen, men jeg vil alligevel benytte lejligheden til at opfordre til at skrive under på www.bevarstorebededag.dk Det er både et brud på den danske model at afskaffe fridagen, og det er endnu engang dårligt timet. At man vil tvinge danskerne til at arbejde mere i en tid, hvor flere kalder på mere frihed og bedre balance mellem arbejde og fritid, synes jeg er decideret tåbeligt. For folkeskolen risikerer forslaget at betyde, at der bliver færre lærere til at løfte opgaverne. Det er den helt forkerte vej at gå.

OBS! Haderslev kommunes feriefond åbner for muligheden for at leje et af feriefondens 8 sommerhuse i højsæsonugerne onsdag den 8. februar kl. 19.00. Princippet om ”først til mølle” er gældende igen i år, velvidende at der er en del, der bliver skuffede over ikke at ”vinde retten til at leje et billigt sommerhus”. I fonden er problemstillingen rejst overfor udbyderen ”BookHus”, de kan desværre ikke ændre i det eksisterende bookingsystem.

Næste Nyhedsbrev udkommer fredag den 3. februar 2023

Rigtig god weekend

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

Emner

Målgruppe