Beskrivelse af til- og udtrædelse af Kredsstyrelsen

Beskrivelse af til- og udtrædelse af kredsstyrelsen efter ordinær generalforsamling samt start og ophør af honorar og frikøb.

Kredsstyrelsesmedlemmer, der er tiltrådt kredsstyrelsen inden d. 1.8.2014, er omfattet af ’gammel ordning’. Når man udtræder af kredsstyrelsen d. 31. marts, bevarer man sit frikøb og honorar frem til d. 31. juli samme år.

Kredsstyrelsesmedlemmer, der er tiltrådt kredsstyrelsen mellem d. 1.8.2014 og 1.4.2018, er omfattet af en personlig overgangsordning (BJ og JS). Udtrædelse af Kredsstyrelsen sker pr. 31. marts, hvor honoraret ophører, men frikøb – dog max henholdsvis 165 og 250 timer – fortsætter frem til d. 31. juli samme år.

Kredsstyrelsesmedlemmer, der bliver valgt ind i kredsstyrelsen efter d. 1.4.2018 er på ’ny ordning’.  Man tiltræder med sit hele frikøb og honorar d. 1.4. Når man stopper i kredsstyrelsen, udtræder man d. 31.3. og fortsætter arbejdet på egen skole. Frikøb og honorar ophører samtidigt.

 

Besluttet på Generalforsamlingen 2023