Lønaftaler

Forhåndsaftalen 1. august 2014 om lokal løndannelse pr. 1. august 2014 for lærere og Børnehaveklasseledere i Haderslev Kommune

Lærerstuderende i Praktik:

For varetagelse af praktikopgaver på den "nye" Læreruddannelse (LU23) gælder den centrale aftale. klik her for at læse aftalen

(I TR-håndbogen er der en beskrivelse af "Vilkår i forbindelse med Lærerstuderende i praktik")

For varetagelse af praktikopgaver på den "gamle" Læreruddannelse, gælder følgende lokalaftale. Lokalaftale pr. 1. august 2022 om honorering af praktikopgaver