Formandens nyhedsbrev 25. november 2022 (1)

formand jesper

I mandags afholdt vi møde i FagMED-skolerne med et godt og skarpt øje for hovedparten af de pædagogisk ansatte MEDarbejdere i Haderslev kommune. Mødet havde derfor fokus på de arbejdsmæssige forhold, herunder blandt andet arbejdsmiljø, bekymring om det høje fravær i forbindelse med sygdom, efteruddannelsesmuligheder (eller mangel på samme), GDPR-regler og retningslinjer vedrørende hhv. magtanvendelse og rygning. Mange af områderne er på ingen måde nye fokusområder, men da der både er udsving og da der løbende er ændringer i regler, vurderinger og sprog, så diskuteres en del af områderne kontinuerligt. De Lokale MED-udvalgsreferater indeholder god og nyttig viden for alle FagMED-repræsentanterne. I de forløbne år har lærerkredsen i fællesskab med forvaltningen afviklet dialogmøder på skolerne vedrørende arbejdet med opgaveoversigterne, skoleplanen, samarbejdsmøde, opgaver, kompleksitet i lærerarbejdet mv. Disse møder har vi netop evalueret på med TR´erne. Den generelle oplevelse er, at de er både styrkende, skærpende og vigtige for det lokale samarbejde. Så det vil vi lytte til. I næste uge afholder vi et fællesmøde med afsæt i det lokale arbejde med skoleplanen, hvor vi vil høre om, hvorledes samarbejdet mellem skoleledelse og TR er struktureret. Oplæggene skal ses som inspiration og vil være afsættet for videre dialog mellem skoleledelse og TR på egen skole. Tak til TR´erne og Kredsstyrelsen for et givtigt kursusdøgn på Haraldskær. Vi fik diskuteret vigtige fagpolitiske forhold, tjekket lønsedler og havde oplæg af Pernille Steen Pedersen med fokus på stress og skam. Hendes forskning har vist at stressrelateret fravær ofte udløses af skam, og hun er derfor optaget af, hvordan vi i fællesskab kan forebygge stress. Hendes gode og vigtige bud er blandt andet en stærkere dialogkultur på vores arbejdspladser. Hendes ”hands-on” redskaber er eksempelvis dialogkort. De kan lånes af TR´erne på Kredskontoret sammen med hendes bogudgivelser. Formanden for Vejle Lærerkreds Lars Holmboe holdt et oplæg der i høj grad kom til at omhandle Hovedstyrelsens strategiske arbejde med eksempelvis ”Sammen om skolen”. Hans fokus var også på det nuværende vadested efter FV22, den forkætrede budgetlov og den fremadrettede strategi for at kunne øve reel indflydelse på det gode og lange arbejdsliv. Den vedvarende inklusionsudfordring i folkeskolen og den aktuelle situation i Vejen kommune var også en del af hans ordrige indspark. Det politiske spareforslag fra Vejen om tre ugentlige lektioner for udskolingens elever uden lærer, var og er også højaktuel og aldeles uforståelig. Der er forhåbentlig ikke hjemmel til at gennemføre forslaget, men jeg synes godt, vi kunne bruge en tydelig røst fra den fungerende undervisningsminister. Til de af jer der godt kan lide at være i god tid med hensyn til kalenderindtastninger, så bliver I lige orienteret om, at Lærernes Pension holder et oplæg for alle interesserede onsdag den 25. januar 2023 fra kl. 15.30. Mødested kommer til at afhænge af antal deltagere. Indbydelse og tilmelding udsendes i starten af 2023. Med venlig hilsen Jesper Skovsbøl Rasmussen Kredsformand

Emner

Målgruppe