Formandens nyhedsbrev 18. november 2022

formand jesper

I det seneste Nyhedsbrev fik jeg, i min iver efter at få orienteret om en hel del af vore udadvendte aktiviteter, glemt at orientere om, at vi har OK-uger i uge 46 og 47. OK-uge tænker den skarpe læser, - det er da de uger, hvor DLF hvert år finder lønmidler til deres medlemmer – og ja det er det. Så send endelig en/flere lønsedler til 093@dlf.org Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din løn er korrekt. Nu er de sidste dialogmøder på skolerne gennemført. Tak til skolelederne og TR´erne for de velforberedte møder. Vi har i forbindelse med den interne opfølgning og evaluering af møderne nævnt nogle af de udfordringer, vi fortløbende oplever. I nogles ører lyder det som om, at vi vedvarende ”bare kalder på flere penge til lærerne”, hos andre af vore dialogpartnere hører de heldigvis efter lidt længere. Derved opnår de lyttende en bedre forståelse af, at kompleksiteten i summen af opgaver hos en lærer burde være nogenlunde kontinuerlig, men at virkeligheden er en anden, og at det pres der skabes, i og på lærerjobbet bliver tungere. Det resulterer desværre i, at vi for ofte har kollegiale henvendelser, der handler om for stort et arbejdspres og ufleksible vilkår. Min egen ordlyd fra sidste uge gentager jeg lige nemlig; ”at der stadig er mange udfordringer, er vi ikke blinde for, men vi prøver at skille forståelse og retning fra (special)pædagogiske vilkår og ressourcer! Det vil mere præcist sige, vi prøver vedvarende at forbedre arbejdsvilkårene, så vi alle kan klare et langt og godt arbejdsliv. Vi har netop haft første møde vedrørende evaluering af vores Lokalaftale. Det resulterede ikke umiddelbart i de store ændringer, men vi har aftalt at mødes igen i december. Hvert år laver forvaltningen, skoleledelsen og lærekredsen opgørelser af lærernes undervisningstid. Det gør vi i fællesskab for at nå til en nogenlunde enighed om validiteten af tallene, og for at vi/de kan benchmarke, som vi nu lyster på den del af det samlede lærerarbejde. Dette indtastnings-, dokumentations- og kontrolarbejde er på ingen måde et arbejde, der er livsforlængende, men med en fri oversættelse af den tidligere kredsformands ord ”så er det forhåbentlig med til at opnå kredit hos Sankt Peter”. Om det konkret får afgørende betydning, må tiden vise! I den kommende uge drager TR´ere og Kredsstyrelse på kursusdøgn i Vejle Ådal, nærmere bestemt på Haraldskær. Vi har lagt et godt program med fagpolitiske dialoger, løntjek, opgaveoversigt og stressrelateret sygefravær på dagsordenen. Tilmeldingerne til lærerkredsens julebanko er i fuld gang. Der er stadig ledige pladser til arrangementet onsdag den 7. dec. kl. 18.30 i Favrdalskolens kantine. Vil du og familien deltage, så skynd dig at sende en mail til 093@dlf.org (husk at notere antal børn) Næste Nyhedsbrev udkommer på fredag den 25. november. Rigtig god weekend! Ikke mindst til vores tidligere mangeårige kredsstyrelsesmedlem Birgitte Kjøng, der har sidste arbejdsdag i dag. God vind fremover Birgitte! Med venlig hilsen Jesper Skovsbøl Rasmussen Kredsformand

Emner

Målgruppe