Formandens nyhedsbrev 1. september 2023

formand jesper

KL og LC har netop gennemført første del af parternes fælles erfaringsopsamling på kommuner og skolers arbejde med A20. Det er interessant læsning. Der er blandt andet fokus på:

at lærerne generelt oplever at blive mere inddraget i fordeling af fag og opgaver end tidligere.

at opgaveoversigterne er svære at forstå

de gode modtagelsesinitiativer der er for nyuddannede i mange kommuner.

at skoleplanerne er med til at give indflydelse og ejerskab for lærerne og skaber gennemsigtighed i prioriteringer af lærernes arbejdstid
Næste skridt er forhåbentlig, at der bliver mere at ”støtte ret på”, så opgaveoversigter og skoleplaner er reelle aftaledokumenter, der er gældende for et år ad gangen.
Finanslovsudspillet var og blev, som jeg antydede i seneste Nyhedsbrev en lang næse til skoleområdet. Udover at udspillet er uambitiøst, er regeringen endda så fræk at øremærke 35 mio. til endnu et ”projekt læringsforløb”. Det går for mig at se ikke hånd i hånd med folkeskolens formål, og da slet ikke med regeringens eget ønske om at løsne reformgrebet om folkeskolen og at give folkeskolerne mere frihed. Nu vil de detailstyre hver enkelt skoles undervisningstilrettelægning for de fagligt svage i dansk og matematik. Jeg kunne så godt tænke mig, at det igen bliver finansieret undervisning, der er rammesættende for elevernes fordybelse, fantasi og virkelyst. Folkeskolens formål er blandt andet at forberede eleverne til deltagelse og medansvar. Skolens virke - altså frembringelse - skal være præget af ligeværd og demokrati og det kræver investering. Ikke blot 35 mio. bredt ud på 98 kommuner! Men derimod milliarder der skal anskues som en langtidsinvestering i elever, der skal have det rigtige tilbud og derved have det trygt og godt i løbet af deres opvækst i folkeskolen, uanset om det er i den almene del eller i den specialiserede.
I forbindelse med onsdagens HovedMED-møde var der et punkt på dagsordenen omhandlende afbureaukratisering. Alle idéer der kan være med til at smidiggøre og kulturforandre modtages. Et andet punkt var influenzavaccination. Alle medarbejdere i kommunen tilbydes gratis vaccination i uge 41, 43 eller 44 nærmere herom i ”Ugebrevet Onsdag”.
Jeg videregiver hermed, at I lokalt skal huske at afholde valg til arbejdsmiljørepræsentant senest tirsdag den 31. oktober. Se evt. velkommen-som-amr-juli-2018.pdf (dlf.org)
På tirsdag den 5. september er det sidste chance for at tilmelde sig kommunens hold til ”Stafet for livet”. Stafetten - Kræftens Bekæmpelse - Stafet For Livet
Rigtig god weekend
Med venlig hilsen
Jesper Skovsbøl Rasmussen
Kredsformand

Emner

Målgruppe