Formandens nyhedsbrev 8. september 2023

formand jesper

Denne uges Nyhedsbrev bliver noget anderledes end vanligt. Da vi fra Haderslev Lærerkreds gerne vil støtte op om nedenstående skrivelse. Medarbejdersiden i hoved-MED i Greve Kommune har taget initiativ til et fælles opråb, og af forskellige årsager kom vi fra Haderslevs hoved-MED ikke med som medunderskri­vere. Det åbne brev til politikerne på Christiansborg omhandler kommunernes økonomi og de besparelser på velfærden, de fleste af os mærker i disse uger og måneder. Vi synes det er en stærk udmelding, når tillidsvalgte på tværs af faggrupper og kommuner kan råbe politi­kerne op. Jo flere, der står sammen, des større gennemslagskraft vil det åbne brev have

Nødråb fra de kommunalt ansatte i Danmark

Til alle politikere i Folketinget

Kære politikere

Det går hamrende godt i Danmark. Beskæftigelsen er høj, ledigheden er lav og statskassen bugner. Så meget desto mere undrer det os i alle HovedMED på tværs af Danmark (ja, vi repræsenterer til­sammen stort set alle kommunalt ansatte i landet), at kommunernes økonomi skal være så stram, at det slet og ret ikke er muligt at løfte de velfærdsopgaver, der – paradoksalt nok – er opstået som følge af, at kommunerne i årevis har været underlagt besparelser.

Vi ser nu, hvordan udgifterne til det specialiserede socialområder er eksploderet. Hvorfor mon? Kunne det hænge sammen med, at skiftende regeringer har tvunget kommunerne til at presse citro­nen til det ukendelige år efter år? Vi rider, som I sadler, men nu må I sadle om!

Det har været for meget i lang tid, men nu er det for meget for meget, og vi er nødt til at råbe op. På tværs af de kommunale faggrupper har vi en fælles bekymring; vi frygter for vores kollegers ve og vel, og vi frygter, at de pressede arbejdsvilkår skal gå endnu mere ud over den velfærd, vi er sat i verden for at levere. Det ender med at gå ud over børnene, de syge, de plejekrævende, de ældre – alle dem, der har berøring med vores velfærdsydelser. Det er ikke i orden.

Der er sjældent grænser for, hvor flotte ord der kan sendes ud fra Christiansborg. Men jeres mang­lende handling er vores virkelighed. Det er os, der må gå på kompromis med vores faglighed, og det er os, der må gå hjem fra arbejde med ondt i maven, fordi vilkårene for at levere vores bedste ikke har været til stede.

Vi tror sådan set, at I er helt klar over, hvor presset velfærden er. Vi håber, at I også er klar over, at ansvaret for det hviler på jeres skuldre. Men hvis vi også skal have et velfærdssamfund i morgen, er I nødt til at tage ansvar i dag.

Vi – medarbejderne – ER velfærden, men hvis vi bukker under for arbejdspresset og de manglende ressourcer, er det slut med det, der har gjort Danmark til noget, vi kan være stolte af: Et ægte vel­færdssamfund.

 

Rigtig god weekend og rigtig god stafet

Med venlig hilsen

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Kredsformand

 

Emner

Målgruppe